ปืนอัดลมสตีเว่นท้ายรู

ปืนอัดลม (Air GUN) > ปืนปั้มลมอินโด Multi Pump > สตีเว่น/ชาร์ป/คอสแมน > > ปืนอัดลมสตีเว่นท้ายรู

ราคา 7,900 บาท

ราคา 7,900 บาท

รายละเอียด :

ปืนอันลมสตีเว่น ท้ายรู งานอินโด วัสดุทำจากไม้แท้ และ เหล็ก ลำกล้องทองเหลือ ขนาด 5.5 มม ระยะหวังผล 30-50 เมตร