ปืนอัดลมสตีเว่นท้ายรู

ราคา 7,200 บาท

ราคา 7,200 บาท

รายละเอียด :

ปืนอันลมสตีเว่น ท้ายรู งานอินโด วัสดุทำจากไม้แท้ และ เหล็ก ลำกล้องทองเหลือ ขนาด 5.5 มม ระยะหวังผล 30-50 เมตร